Rozpoczęcie realizacji zadania: od 20 listopada 2020 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji zadania: do 29 października 2021 r.

Zakończenie finansowe realizacji zadania: do 15 grudnia 2021 r.

Termin oddania zadania do użytkowania: do 15 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość projektu:  1.463.811,21 zł

Wysokość dofinansowania:      873.096,72 zł

Wkład własny Beneficjenta:     590.714,49 zł

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sokoły, która zapewni uporządkowanie ruchu pieszych oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Podczas realizacji inwestycji zostanie wykonana droga o długości 225,3 mb. (szerokość jezdni 5,5 m) oraz chodnik o długości 225,3 (szerokość 2,0-2,5 m). Dodatkowo zaprojektowano 3 jezdnie manewrowe, które zostaną wykonane z kostki brukowej. Dla ułatwienia poruszania się wjazdy i wyjazdy z jezdni manewrowych ograniczone zostaną krawężnikami najazdowymi.