Informacja o dofinansowaniu projektu pn. ,,Powiazanie drogi gminnej z drogą powiatową Nr 1527B poprzez rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Roszki-Sączki”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dofinansowanie 249 442,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 879 605,00 zł

 

Informacja o dofinansowaniu projektu pn. „Powiazanie drogi powiatowej Nr 2041B z drogą wojewódzką Nr 671 poprzez drogę gminną Nr 106389B przez miejscowość Idźki-Wykno”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dofinansowanie 1 000 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 363.331,38 zł