Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Wysokiej jakości laptopy umożliwią uczniom i nauczycielom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 60.000 zł do trzech szkół podstawowych z Gminy Sokoły trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 18 uczniów i dwóch nauczycieli. 

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W dniu 29 kwietnia 2020 r. nastąpiło przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego dyrektorom szkół, którzy zostali upoważnieni przez Wójta Gminy Sokoły do użyczenia laptopów uczniom i nauczycielom w celu realizacji nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Galeria zdjęć