Gmina Sokoły już po raz drugi skorzystała z ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Cyfryzacji – „Zdalna Szkoła +”, sfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

W dniu 30 września 2020 r. Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski przekazał dyrektorom szkół 28 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami za kwotę 75 tys. zł.

Sprzęt ten ma być pomocny w sprawnym prowadzeniu zajęć edukacyjnych, w sytuacji gdy konieczne będzie przejście danej placówki na tryb zajęć zdalnych.

„Zdalna Szkoła +” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. Tym razem dofinansowanie kierowane jest do gmin na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci. Sprzęt może trafić również do nauczycieli.

Komputery trafiły do:

  • Szkoły Podstawowej w Bruszewie – 10 zestawów komputerowych (laptop, mysz optyczna, torba na laptop i słuchawki z mikrofonem)
  • Szkoły Podstawowej w Sokołach – 10 zestawów komputerowych
  • Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie – 5 zestawów komputerowych
  • Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Perkach-Karpiach – 3 zestawy komputerowe

W ramach pierwszego projektu grantowego „Zdalna szkoła” Gmina Sokoły otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł. Zakupiono wówczas 22 laptopy, które przekazano trzem szkołom podstawowym z terenu gminy.
W sumie Gmina Sokoły zakupiła i przekazała szkołom 50 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami za kwotę 135 tys. zł

Wojciech Maleszko