DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dofinansowanie 1 000 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 363.331,38 zł