DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dofinansowanie 249 442,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 879 605,00 zł