DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Gmina Sokoły informuje, że dnia 12.10.2020 roku została zawarta pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły umowa nr 114G/FDS/2020 o dofinansowanie projektu pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jeńki” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozpoczęcie realizacji zadania: od 5 sierpnia 2020 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji zadania: do 31 maja 2021 r.
Zakończenie finansowe realizacji zadania: do 16 lipca 2021 r.
Termin oddania zadania do użytkowania: do 30 lipca 2021 r.
Całkowita wartość projektu: 568.774,09 zł
Wysokość dofinansowania: 318.791,27 zł
Wkład własny Beneficjenta: 249.982,82 zł
Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi gminnej w zakresie nośności nawierzchni jezdni, budowy lewostronnego chodnika oraz budowy systemu oświetlenia drogi.
Podczas realizacji inwestycji zostanie wykonana jezdnia o długości 296,53 m (szerokość jezdni drogi gminnej - 5,00 m.), po której będzie odbywał się również ruch rowerowy oraz pobocze o długości 296,53 m po prawej stronie jezdni. W ramach zadania zostanie również wykonany lewostronny chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 296,53 m (szerokość chodnika 2,00 m). Wzdłuż drogi zostanie wykonana sieć oświetlenia ulicznego.