Urząd Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku prowadzi bezpłatną ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Wiem co podpisuję” skierowaną w głównej mierze do osób 50+. Pracownicy UKE przedstawili podstawowe prawa abonenta, uczulili na termin 14 dni prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zaprezentowali film przestawiający podstawowe zasady bezpieczeństwa przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Podczas prezentacji materiałów informacyjnych omówili również: nieuczciwy proces pozyskiwania abonentów przy zmianie dostawcy usług telefonii stacjonarnej w oparciu o prawo telekomunikacyjne i ustawę o konsumentach, sztuczki dotyczące SMS Premium oraz numerów zagranicznych. Przekazali ulotki informacyjne i zachęcili do kontaktu z UKE by rozwiać wszelkie wątpliwości jakie staną na naszej drodze.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem oraz Posterunku Policji w Sokołach rozmawiali o bezpieczeństwie. Spotkanie miało na celu diagnozę i weryfikację zagrożeń wskazywanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mundurowi przybliżyli uczestnikom sylwetki dzielnicowych – policjantów pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. Omówili też założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz zachęcali do korzystania z aplikacji „Moja Komenda”. Mieszkańcy wskazywali zagrożenia, które obserwują w swoim otoczeniu. Zwrócili również uwagę na potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych skierowanych do seniorów m.in. w zakresie przeciwdziałania kradzieżom mienia, oszustwom i zaginięciom. Policjanci uczulili uczestników spotkania na wyłudzenia metodami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na syryjskiego generała”, itp. Nadmienili również, jak ważną rolę pełnią odblaski i każdemu uczestnikowi wręczyli upominek w formie opaski odblaskowej.

Dziękujemy za przybycie i tak cenne uwagi.

Galeria zdjęć 

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach