Pamięć o tych, którzy wykazali się heroizmem w obliczu niemieckiego terroru, jest pielęgnowana we wspomnieniach rodzin, często jednak historie te nie są znane ogółowi społeczeństwa.

Projekt „Zawołani po imieniu” został zainicjowany przez wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalenę Gowin, a realizowany jest przez Instytut Pileckiego w Warszawie. Powstał z potrzeby zaznaczenia w przestrzeni publicznej miejsc związanych z pomordowanymi.

20190823 121334 20190823 121343

Instytut Pileckiego podejmuje starania, aby te lokalne doświadczenia stały się częścią powszechnej świadomości historycznej. W Gminie Sokoły na upamiętnienie zasługuje małżeństwo Władysławy i Stanisława Krysiewiczów z Kolonii Waniewo. Ukrywali oni na terenie swojego gospodarstwa 8 Żydów. Instytut poszukuje świadków tamtych wydarzeń i osób, które mogą pomóc w ustaleniu faktów.

W partnerstwie z Gminą Sokoły planowana jest uroczystość upamiętniająca zasłużonych oraz odsłonięcie tablicy.

 

Agnieszka Kurzyna 

Dyrektor CKB w Sokołach