Drukuj
Termin realizacji: –  do dnia  31.08.2012r.
Całkowita wartość projektu – 436.227,65 zł
Wartość dofinansowania  z PROW – 226.096,13 zł
Wkład Gminy Sokoły – 170.131,52 zł

 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje roboty budowlane, na które składa się: