Drukuj
Termin realizacji – 15.12.2011r. – 31.12.2012r.
Całkowita wartość projektu – 2.807.732,80 zł
Wartość dofinansowania  z RPOWP – 1.394.576,91 zł
Wkład Gminy Sokoły  – 1.413.155,89 zł

 

W ramach projektu zostanie wykonana:

ponadto