Drukuj

Termin realizacji: –  27.01.2012r. -  31.08.2012r.
 Całkowita wartość projektu – 48.020,07 zł
 Wartość dofinansowania  z PROW – 24.999,00 zł
 Wkład Gminy Sokoły – 23.021,07 zł
 
Zakres przedmiotu umowy obejmuje roboty budowlane, na które składa się: