Drukuj

W  dniu  20 grudnia 2021 r. dokonano uroczystego otwarcia i poświecenia drogi gminnej w miejscowości Czajki oraz nowej ulicy Ks.  Biskupa Stanisława Stefanka w Sokołach. Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji  pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czajki” wykonano:

Całkowita wartość robót budowlanych: 629.024,82 zł brutto.

Wartość dofinansowania: 60 % kosztów kwalifikowalnych.

Dokumentację projektową opracowała firma SBKiM Wojciech Grzybowski, ul. Kołodziejska 25C, 15-256 Białystok.

Wykonawca robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

Funkcje inspektora nadzoru pełnił Pan Marcin Korcz.

 

W ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej  nr 106394B (ul. Żytnia)  w miejscowości Sokoły, obejmująca zagospodarowanie działki o nr geod. 145 wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej” wykonano:

Całkowita wartość robót budowlanych: 1.398.205,46 zł brutto.

Wartość dofinansowania: 60 % kosztów kwalifikowalnych.

Dokumentację projektową opracowała firma PINK ROAD Sebastian Waszkiewicz, ul. Gen. Józefa Hallera 21/5, 15-814 Białystok.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

Funkcje inspektora nadzoru pełnił Pan Marcin Korcz.

 

W uroczystości  otwarcia i poświecenia wzięli udział: Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski, ksiądz proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołach ks. kan. Zdzisław Dylnicki,, mec. Marcin Chodkowski, dziekan dekanatu Kobylin Borzymy ks. prał. dr Marek Dembiński, radni, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy.

W swoich wystąpieniach Starosta Wysokomazowiecki, Wójt Gminy Sokoły,  ks. proboszcz oraz pan Andrzej Remisiewicz podkreślali znaczenie zrealizowanych inwestycji dla wszystkich mieszkańców i parafian.

Życzymy wszystkim bezpiecznego korzystania z nowo wybudowanych dróg.

 

Katarzyna Komar

UG Sokoły

 

Zdjęcia z otwarcia ul. Ks. Biskupa Stanisława Stefanka w Sokołach i drogi gminnej w Czajkach