Adres punktu zbierania odpadów folii, sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych:

HERMES RECYCLING Sp. z o.o. Barszczówka 37, 18-106 Turośń Kościelna