Parki i cmentarze

Na terenie gminy nie zachowały się zespoły parkowe, nie wspominają o nich znane źródła pisane. Na uwagę zasługuje jednak alej lipowa wiodąca do Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie. Drzewa zasadzone zostały w 1917 roku.
Na terenie gminy, we wsi Bruszewo znajdują się dwa cmentarze z okresu I wojny światowej (1915 rok). Przy wyjeździe ze wsi w kierunku Faszcz znajduje się cmentarz żołnierzy niemieckich, a przy drodze z Bruszewa do Rusi Starej cmentarz żołnierzy rosyjskich. Oba są wpisane do rejestru zabytków. Kolejny cmentarz żołnierzy niemieckich z tego samego okresu również wpisany do rejestru znajduje się w Rzącach. Na terenie miejscowości Sokoły znajdował się również cmentarz żydowski, przy ul. Nowy Świat.
W obrębie gminy znajdują się dwa cmentarze parafialne, oba wpisane do rejestru w Sokołach i w Waniewie. Cmentarz rzymskokatolicki w Sokołach wytyczono najprawdopodobniej w latach dwudziestych XIX w. Najbardziej interesujące nagrobki to: Marianny z Kruszewskich Feliksowej Markowskiej, dziedziczki Sokół oraz Teresy z Zawadzkich Sosnowskiej, neogotycki, wystawiony w 1857; odlew żeliwny, na cokole ażurowy krzyż z dekoracją roślinną, figurami alegorii Wiary i Miłosierdzia w podstawie krzyża Chrystusa Salwatora. Innym interesującym nagrobkiem jest pomnik Onufrego Sokołowskiego, regenta okręgu tykocińskiego (zm. 1855) późnoklasycystyczny, piaskowcowy, w formie steli zamkniętej półkoliście i nagrobek Karola Glogera, stryja Zygmunta Glogera wystawiony w 1875 roku, w formie prostokątnej, kamiennej płyty.
Na cmentarzu w Waniewie, poza kaplicą i murem ujętymi w rejestrze zabytków, na szczególną uwagę zasługują nagrobki Romualda Baniewicza (zm. 1881) z kamienną rzeźbą Niepokalanej i nagrobek z rzeźbą anioła sygnowany H. Żydok, w Warszawie, ok. 1880.