Badania archeologiczne w Waniewie

Badania archeologiczne w Waniewie na terenie tzw. „zamczyska”, identyfikowanego w tradycji miejscowej z zamkiem, rozpoczęto z inicjatywy wójta gminy Sokoły Józefa Zajkowskiego. Poprzedziło je podpisanie umowy o współpracy zawartej pomiędzy wójtem, burmistrzem miasta Choroszczy – Jerzym Ułanowiczem, dyrektorem Narwiańskiego Parku Narodowego – Ryszardem Modzelewskim i dyrektorem Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Andrzejem Buko. Badania finansowane były ze środków gminy Sokoły i miasta Choroszcz oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Czytaj więcej >>>