26 Listopad 2020    |    Imieniny: Konrad, Leonard, Sylwester
Urząd Gminy Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
tel.: 86 476-30-10
tel. kom. 519-412-544
fax: 86 219-41-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Godziny pracy: 7:30-15:30
Nr konta głównego: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Nr konta do wpłat za odpady komunalne: 36 8766 0005 0000 0824 2000 0400
Jesteś tutaj: HomeSamorządWójt Gminy

Wójt - Informacje Ogólne

Wójt Gminy Sokoły – dr inż. Józef Zajkowski

wybrany w wyborach powszechnych,

pełni funkcję od 1.07.1991 r.

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Wójt zapewnia wykonanie uchwał Rady i realizację zadań gminy określonych przepisami prawa i w tym celu kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy i jego funkcjonowanie.

Do kompetencji Wójta należy w szczególności:

 

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
 • właściwe merytorycznie przygotowywanie spraw i projektów uchwał przekładanych pod obrady Rady,
 • określanie sposobu uchwalania uchwał Rady oraz składanie sprawozdań z ich realizacji,
 • podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
 • nadzorowanie realizacji budżetu gminy,
 • prowadzenie inwestycji gminnych,
 • powoływanie komisji przetargowych,
 • zatwierdzanie wyników przetargów publicznych,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu oraz kierunków gminnych jednostek organizacyjnych,
 • dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, składanych Wójtowi,
 • zapewnienie należytego funkcjonowania i rozwoju gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykorzystywanie inicjatyw lokalnych mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin,
 • pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej oraz zapewnienie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,
 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Gminy.

 

Wójt zapewnia realizację wszystkich zadań należących do gminy, o ile nie są one zastrzeżone do właściwości Rady. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, podejmuje rozstrzygnięcia o charakterze ogólnym w drodze zarządzeń.

 

 

eu-logo

czyste powietrze2

PPEcen

ceidg


logo-ostrzezenie

pomoc-prawna

kowr-logo

parafiaSokoly