Informacja z wizyty uczestników projektu Village Waters w dniu 5 października 2017 r. w gminie Sokoły

W dniu 05.10.2017 r. mieliśmy przyjemność gościć w Gminie Sokoły grupę około 20 uczestników projektu pn. ,,Emisja wody i jej redukcja w gminach wiejskich – wsie w Regionie Morza Bałtyckiego jako pilotażowe/VillageWaters z Interregu Region Morza Bałtyckiego z Finlandii, Polski, Litwy, Łotwy i Estonia.

Wizyta ta była elementem międzynarodowego, trzydniowego seminarium w ramach w/w projektu, którego pierwsze dwa dni odbyły się w siedzibie oddziału w Warszawie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego. Uczestnicy tego spotkania zwiedzili dwie funkcjonujące na terenie naszej gminy oczyszczalne roślinno-stawowe, tj. we wsi Idźki-Wykno oraz w Starych Raciborach (Warsztaty Terapii Zajęciowej). W każdym z tych miejsc został dokładnie omówiony sposób działania i budowy takiej oczyszczalni.

Ponadto uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zobaczyć teren Szkoły Podstawowej w Bruszewie na którym Gmina Sokoły, w ramach tego projektu wybuduje roślinno-stawową oczyszczalnie ścieków.

Na końcu wizytacji odbyło się spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły przedstawicieli samorządu Gminy Sokoły z gośćmi przyjezdnymi podczas którego Wójt Gminy Sokoły przedstawił krótką charakterystykę Gminy Sokoły, a następnie zaprezentował rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach wiejskich w rozproszonej zabudowie zagrodowej. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane przez Gminę Sokoły broszury promujące budowę roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich na przykładzie Gminy Sokoły.

Gmina Sokoły zapewniła wszystkim uczestnikom ciepły posiłek i przekąski.

Cezary Czarkowski

 

Galeria zdjęć