Informacja nt. projektu VillageWaters

Informacja nt. projektu VillageWaters 

Plakat informacyjny 

Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać na stronie https://www.villagewaters.eu/intranet/s2/794_117_36_Poster_Eng.pdf