Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drągach oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od miejscowości Dworaki Staśki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Sokołach

PROW-SUW-Dragi-i-kanalizacja-Dworaki-Staski

Informacja