Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Szkolnej w Sokołach, celem powiązania z drogami wyższej kategorii

Gmina Sokoły informuje, że w 2019 r. zrealizowała w ramach umowy nr 21G/I/2019 z dnia 14.06.2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bogdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły inwestycję ze środków pochodzącychz budżetu państwa pn. „Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Szkolnej w Sokołach, celem powiązania z drogami wyższej kategorii” realizowaną w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.   Całkowita wartość zadania – 2.724.736,46 zł, w tym:

- wartość dotacji celowej z budżetu państwa – 1.148.064,41 zł
- środki własne Gminy Sokoły – 1.576.672,05 zł
 
Galeria zdjęć