Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Sokoły z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. 
Wzór oferty 
Wzór sprawozdania 
Wzór umowy 
Zarządzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wyboru oferty w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.