Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.