17 Czerwiec 2019    |    Imieniny: Albert, Laura, Adolf

Urząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
tel.: 86 476-30-10
fax: 86 219-41-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Godziny pracy Urzędu
7:30 - 15:30
Nr konta: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Jesteś tutaj: HomeInformacje ważne dla mieszkańcówZestawienie informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na ternie gminy Sokoły za 2017 r.

Zestawienie informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na ternie gminy Sokoły za 2017 r.

Zestawienie informacji zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) za 2017 rok:
 
1. PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SOKOŁY W 2017 ROKU:
 
1) MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok,

2) Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ,,ASTWA” Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok.

 
2. MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SOKOŁY ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:
 
Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, 18-300 Zambrów;
 
3. OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINE ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE NIE DZIAŁAJĄ NA PODSTAWIE UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6F UST. 1, I NIE ŚWIADCZĄ TAKIEJ USŁUGI W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 6F UST. 2 W ROKU 2016 WYMAGANYCH POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:
 
1) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 23,19 % przy dopuszczalnym (maksymalnym) poziomie 45%.
2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących  frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 25,23% przy minimalnym poziomie 20%.
3) Poziom recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% przy minimalnym 45 %. 
 
4. PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Sokoły przy ul. Nowy Świat 37 (działka o nr ewidencyjnym 22, obręb Sokoły) prowadzony przez MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok. Punkt był czynny 1 razy w tygodniu, w każdą sobotę w godzinach od 8:00 - 16:00. 
 
5. ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, O KTÓRYCH MOWA
 
Przedsiębiorstwo MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok raz w roku odbierało bezpośrednio z nieruchomości zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Sokoły przy ul. Nowy Świat 37 (działka o nr ewidencyjnym 22, obręb Sokoły) prowadzony przez MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok przyjmowało raz w tygodniu odpady segregowane, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 

eu-logo

PPEcen

pomoc-prawna

parafiaSokoly