1 Październik 2020    |    Imieniny: Danuta, Igor, Remigiusz
Urząd Gminy Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
tel.: 86 476-30-10
tel. kom. 519-412-544
fax: 86 219-41-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Godziny pracy: 7:30-15:30
Nr konta głównego: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Nr konta do wpłat za odpady komunalne: 36 8766 0005 0000 0824 2000 0400
Jesteś tutaj: HomeInformacje ważne dla mieszkańcówApel do mieszkańców Gminy Sokoły

Apel do mieszkańców Gminy Sokoły

Ze względu na potwierdzone bardzo liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy apelujemy o zapoznanie się z poniższymi zasadami zbiórki selektywnej i stosowanie ich w praktyce.

Z informacji (również dokumentacja fotograficzna) przekazanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Sokoły (MPO Białystok) wynika, że w wielu gospodarstwach domowych nienależycie segregowane są odpady komunalne. Nieczystości które powinny trafiać do worka na odpady segregowane często znajdowały się w pojemniku na odpady zmieszane. Dotyczy to również odpadów ulegających biodegradacji (w tym zielonych), które powinny być zagospodarowywane w przydomowych kompostownikach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkańcy naszej gminy mają możliwość oddawania śmieci zebranych selektywnie bądź nieselektywnie, w zależności od tego co określi w swojej deklaracji. Decydując się na segregację odpadów komunalnych, a także kompostowanie w przydomowym kompostowniku odpadów biodegradowalnych mieszkaniec zobowiązany jest do wysegregowania ze zmieszanych odpadów plastiku, metalu, szkła, papieru i odpadów bio. Takie odpady nie mogą trafiać do pojemnika z odpadami zmieszanymi. 

Zaznaczam, że osoby które w złożonych deklaracjach określili chęć prowadzenia właściwej segregacji odpadów powstających w gospodarstwie domowym ponoszą znacznie niższe opłaty z tego tytułu. Jeszcze mniej płacą osoby które dodatkowo kompostują odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach i zagospodarowują je we własnym zakresie. 

W związku z powyższym PRZESTRZEGAM – iż w przypadku stwierdzenia kolejnej niewłaściwej segregacji odpadów, a w szczególności znalezienia odpadów segregowanych w pojemnikach na odpady zmieszane oraz niewłaściwej zawartości odbieranych worków na tworzywa sztuczne i metal, papier, szkło Wójt Gminy będzie zmuszony, na podstawie art. 9f ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),  naliczyć opłatę jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Najczęstsze nieprawidłowości:

  1. W pojemnikach na odpady zmieszane znajdują się odpady podlegające segregacji m. in. butelki plastikowe, folia, reklamówki, puszki aluminiowe i metalowe, opakowania tetrapak,kartonowe, opakowania po margarynie, jogurtach, papier, elektroodpady, bioodpady w tym odpady zielone.
  2. W workach na odpady segregowane znajdują się odpady inne niż przeznaczone do tego.
  3. Segregując pamiętajmytym, by zgniatać butelki plastikowe, puszki i kartony przed wrzuceniem do worka, dzięki temu zmniejszymy ich objętość.
  4. Brak pojemników na odpady zmieszane lub ich niewystarczająca pojemność do ilości wytworzonych odpadów

Zwracam uwagę, że dalszy brak segregacji odpadów spowoduje konieczność wykonania korekty deklaracji. Kwota za gospodarowanie odpadami komunalnymi może wzrosnąć nawet o ponad 100%.

Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat jakie wszyscy ponosimy za ich zbiórkę i zagospodarowanie.

Ponadto przypominam, że obowiązek prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem ustalonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a), wobec czego jego niedopełnienie jest wykroczeniem z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Sokoły, co wiąże się z nałożeniem mandatu karnego lub grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Jednocześnie zwracam uwagę, że katalog zasad segregacji odpadów na terenie naszej gminy dostępny jest na naszej stronie internetowej www.sokoly.pl w zakładce gospodarka odpadami oraz w harmonogramie odbioru odpadów który każdy właściciel nieruchomości otrzymał od firmy odbierającej odpady. Poza tym informacja o tym jakie odpady należy wrzucać do poszczególnych worków (w ramach selektywnej zbiórki) widnieje na każdym worku otrzymanym od firmy MPO Białystok. Worki do selektywnej zbiórki odpadów można również otrzymać w Urzędzie Gminy Sokoły w pok. nr 29 (II piętro).

Dodatkowo każdy mieszkaniec naszej gminy może nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach przy ul. Nowy Świat 37 wszystkie odpady segregowane, tj. tworzywa sztuczne, metal, papier, szkło, zużyte opony (w tym z maszyn i pojazdów rolniczych), meble i inne odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, materace, wózki itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, mikrofalówki, suszarki itp.), odpady remontowo-budowlane, odpady niebezpieczne, problemowe, chemikalia (np. puszki po farbach i lakierach itd.).

Ponadto zwracam szczególną uwagę, że nie mogą Państwo pozbywać się odpadów powstających na swoich posesjach w niedozwolony sposób. Niedopuszczalne jest palenie śmieci oraz wywożenie ich w jakiekolwiek miejsca ponieważ tylko pojemniki do ich zbierania są dla nich docelowe. Takie działania są zabronione gdyż stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz ludzi, podlegają karze.

W związku z powyższym proszę wszystkich mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów, oraz o stosowanie się do wytycznych związanych z selekcją odpadów – leży to w interesie wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

W przypadku zlekceważenia niniejszych zaleceń zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wyegzekwowanie od Państwa tego obowiązku oraz pociągnięcie do odpowiedzialności.

W przypadku pytań, wątpliwości proszę o kontakt pod nr tel. (86) 4763 010 wew. 329.

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski

 

Zobacz: Jak prawidłowo segregować odpady?

 

sesja yt

eu-logo

PPEcen

pomoc-prawna

parafiaSokoly