1 Październik 2020    |    Imieniny: Danuta, Igor, Remigiusz
Urząd Gminy Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
tel.: 86 476-30-10
tel. kom. 519-412-544
fax: 86 219-41-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Godziny pracy: 7:30-15:30
Nr konta głównego: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Nr konta do wpłat za odpady komunalne: 36 8766 0005 0000 0824 2000 0400
Jesteś tutaj: HomeInformacje ważne dla mieszkańców Informacja dotycząca systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok

Informacja dotycząca systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok

Zestawienie informacji zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2050 ze zm.) ZA 2016 ROK:

 
PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SOKOŁY W 2016 ROKU:
 
1) MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok,
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów
 
MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SOKOŁY ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:
 
Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, 18-300 Zambrów;
 
OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINE ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE NIE DZIAŁAJĄ NA PODSTAWIE UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6F UST. 1, I NIE ŚWIADCZĄ TAKIEJ USŁUGI W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 6F UST. 2 W ROKU 2016 WYMAGANYCH POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:
 
1) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 19,20 % przy dopuszczalnym (maksymalnym) po ziomie 45 %.
2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następująfrakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,01% przy minimalnym poziomie 18 %.
3) Poziom recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% przy minimalnym 42 %.
 
PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Sokoły przy ul. Nowy Świat 37 (działka o nr ewidencyjnym 22, obręb Sokoły) prowadzony przez MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok. Punkt był czynny 1 razy w tygodniu, w każdą sobotę.
 
ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, O KTÓRYCH MOWA
 
Przedsiębiorstwo MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok raz w roku odbierało bezpośrednio z nieruchomości zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Sokoły przy ul. Nowy Świat 37 (działka o nr ewidencyjnym 22, obręb Sokoły) prowadzony przez MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok przyjmowało raz w tygodniu odpady segregowane, w tym zużyty sprzęt elektryczny i lektroniczny.

 

 

sesja yt

eu-logo

PPEcen

pomoc-prawna

parafiaSokoly