Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokoły za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokoły za 2015 rok