Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2014 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2014 r.