Harmonogram odbioru odpadów w gminie Sokoły w 2013 r.

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Sokoły w 2013 r.