Informacja o otrzymaniu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 r.