Informacja o numerze rachunku bankowego do dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o numerze rachunku bankowego do dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi