Drukuj

Na podstawie zarządzenia nr 5.2021 Wójta Gminy Sokoły z dnia 29.01.2021 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołach ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w następujących terminach:

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w następujących terminach:

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, w godzinach 8.00-15.00 uzupełniając odpowiednie druki:

  1. Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego tzw. „zerówki”
  2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego
  4. Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I

Ponadto:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.szkolasokoly.edupage.org albo w sekretariacie szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołach

Waldemar Kikolski

Załączniki