Archeologia

Stanowiska archeologiczne na terenie gminy Sokoły to znajdujące się w obrębie wsi Jamiołki Kowale cmentarzysko kurhanowe pochodzące z okresu wpływów rzymskich. Jest ono wpisane do rejestru zabytków (nr rej. A-158 z dnia 10. 11. 1970 r.). Interesujące jest również grodzisko znajdujące się na wschód od wsi Waniewo - na kępie między ramionami Narwi w połowie przeprawy przez rozlewisko.  Według zachowanych źródeł pisanych w XVI wieku miał się tam znajdować zamek wzniesiony przez Radziwiłłów.

W wyniku starań władz gminy w lecie 2009 roku pracownicy naukowi Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie prowadzili badania archeologiczne. Wytyczono dwa wykopy, pierwszy po wschodniej stronie obecnego pomostu widokowego o długości 23 m i 2 m szerokości, który przecinał najwyższe wzniesienie kępy. Drugi wykop, o wymiarach 9,5 m x 1,3 m, zlokalizowany był po zachodniej stronie pomostu na obrzeżach zarośli zarastających wyniesienie terenu. Badania nie stwierdziły pozostałości stałej zabudowy, natomiast liczne fragmenty cegieł, bruk, którego kamienie rozdzielały nieregularnie ułożone, spalone belki. W zachodnim wykopie odkryto chodnik o szerokości 150 cm wykonany z dwu warstw płytek ceramicznych. Odkryto również fragmenty różnych przedmiotów, głównie naczyń (2306 fragmentów), datowanych ogólnie na pierwszą połowę XVI w.

Prezentacja pt. Badania archeologiczne na "Zamczysku" w Waniewie -