Informacja o przyznanej dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokoły