26 Listopad 2020    |    Imieniny: Konrad, Leonard, Sylwester
Urząd Gminy Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
tel.: 86 476-30-10
tel. kom. 519-412-544
fax: 86 219-41-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Godziny pracy: 7:30-15:30
Nr konta głównego: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Nr konta do wpłat za odpady komunalne: 36 8766 0005 0000 0824 2000 0400
Jesteś tutaj: HomeAzbestDotacje na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokoły w 2016

Dotacje na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokoły w 2016

Wójt Gminy Sokoły informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2016 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Gminy Sokoły.

Środki finansowe pochodzić będą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego wysokość uzależniona będzie od przyznanej Gminie dotacji.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem lub zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowalnych (pozostałe koszty zobowiązany będzie pokryć właściciel nieruchomości).

1. Osoby chcące się pozbyć azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokoły w roku 2016 r., składają w terminie do dnia 11.01.2016r. następujące wypełnione dokumenty:

1) wniosek

2) kopię zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (Właściciel obiektu pokrytego wyrobami zawierającymi azbest jestem zobowiązany do zgłoszenia planowanego demontażu pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem oraz przedstawienia kopii powyższego zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Sokołach w ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Sokoły z WFOŚiGW. Nieprzedstawienie kopii zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem będzie skutkowało skreśleniem z listy osób objętych dofinansowaniem. Zgłoszenie nie jest wymagane jeżeli azbest został zdjęty z budynku.

3) kolorowe zdjęcie/zdjęcia budynków z których zdejmowany będzie azbest lub  miejsca w którym azbest został złożony (zdjęcie może zostać przesłane drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  dostarczone na elektronicznych nośnikach informacji (płyta CD, Pendrive, karta pamięci itp.).

Na zdjęciu musi być wyraźnie widoczny położony na budynku azbest, w przypadku np. zalegania śniegu na dachu zdjęcie może być wykonane po roztopach i złożone w późniejszym terminie (nie jest wymagane aby zdjęcie było złożone razem z wnioskiem).

2. Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą i/lub rolniczą

1) Działalność rolnicza – W przypadku jeżeli azbest zalega na budynku lub pochodzi z budynku, który jest ściśle związany z działalnością rolniczą (np. budynek gospodarczy w którym znajdują się maszyny rolnicze, prowadzona jest produkcja roślinna lub chów zwierząt gospodarskich), wówczas dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” w rolnictwie (zastosowanie mają wtedy przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz. 810)).

W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

a) oświadczenie o nie otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i/lub rybołówstwie lub

b) formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

2) Działalność gospodarcza – podmioty prowadzące działalność gospodarczą ubiegający się o usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków ściśle związanych z działalnością gospodarczą, w ramach pomocy de minimis wyłączeni są z dofinansowania.  

3. Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych udziela Cezary Czarkowski, tel. (86) 4763 010 wew. 329 Urząd Gminy w Sokołach pok. 29.

Uwaga:

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Formularz informacji 

Wniosek

Oświadczenie

Józef Zajkowski

Wójt Gminy Sokoły

 

sesja yt

eu-logo

PPEcen

pomoc-prawna

parafiaSokoly