25 Marzec 2019    |    Imieniny: Maria, Wieńczysław, Ireneusz

Urząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
tel.: 86 476-30-10
fax: 86 219-41-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Godziny pracy Urzędu
7:30 - 15:30
Nr konta: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Jesteś tutaj: Home„Aktywna integracja szansą na sukces” - wydłużona rekrutacja Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

„Aktywna integracja szansą na sukces” - wydłużona rekrutacja Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia  do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020. 

Uczestnikami Projektu mogą zostać:
1. Osoby będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady. 
 
2. Osoby, które ukończyły 50 rok życia i są jednocześnie osobami niepracującymi o statusie na rynku pracy:
a) Bezrobotne zarejestrowane w miejscowym PUP zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) albo
b) Bierne zawodowo niezarejestrowane w miejscowym PUP.
 
3. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniającym co najmniej jedną przesłankę tj.:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

b) osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

d) osoby nieletnie, 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

f) osoby z niepełnosprawnością, 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, 

h) osoby niesamodzielne; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

j) osoby korzystające z PO PŻ. 

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, które spełniają jednocześnie wymagania określone z punktu 1, 2 oraz minimum jedną przesłankę z punktu 3 (w tym przede wszystkim korzystające z PO PŻ 2014-2020).
 
Projekt oferuje: 
a) doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,
b) kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:
- koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);
- stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);
- pokrycie kosztów dojazdu. 
c) płatne 3 miesięczne staże zawodowe:
- stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1.500,00 zł/m- c,
- dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy  w wysokości do 5.000,00 zł na jedno stanowisko;
- dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1.000,00 zł/m-c.
 
Dodatkowa rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie!!!

Do pobrania:
Serdecznie zapraszamy!
  

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna
tel./fax. 85 650 51 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
www.gornanarew.pl

 

czyste powietrze2

PPEcen

ceidg


logo-ostrzezenie

kowr-logo

parafiaSokoly