Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołach

W niedzielę 10 czerwca 2012 r. w Sokołach odbyły się uroczystości związane z nadaniem kościołowi parafialnemu pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach tytułu Bazyliki Mniejszej, 100. rocznicą wybudowania kościoła oraz 50. rocznicą święceń kapłańskich ks. kanonika Franciszka Grabowicza. Uroczystość rozpoczął koncert orkiestry VICTORIA z parafii Matki Boskiej Zwycięskiej z Warszawy-Rembertowa.

O godzinie 12:00 nastąpiło przejście orszaku liturgicznego z plebanii do kościoła. Pasterz Diecezji Ks. Bp dr Janusz Stepnowski przywitał wszystkich przybyłych, przedstawiono krótką historię kościoła, a następnie rozpoczęto mszę świętą. Ks. Biskup poświęcił ołtarze, drogę krzyżową, konfesjonały, ławki, chrzcielnicę oraz odsłonił tablicę upamiętniającą nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej. Liturgię słowa – Homilię – wygłosił Ks. Bp dr Stanisław Stefanek. Następnie został odczytany dekret, na mocy którego kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołach otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. Wierni swoją radość i wdzięczność okazali gromkimi brawami. Po liturgii eucharystycznej i modlitwie po Komunii św. zostały złożone życzenia Ks. Proboszczowi z racji 50. rocznicy święceń kapłańskich. Mszę świętą zakończyła pieśń „Boże coś Polskę” oraz krótki koncert orkiestry VICTORIA. Obchody transmitowane były na żywo w telewizji TRWAM , w Radiu Maryja oraz w Radiu Nadzieja. Uroczystości podsumował festyn na rynku przed kościołem.
 
Transmisja Mszy Św. - TV TRWAM
Przemówienie Józefa Zajkowskiego Wójta Gminy Sokoły
Galeria zdjęć