Informacja o uruchomieniu Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z dniem 1 września 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach uruchomił Biuletyn Informacji Publicznej.

Strona została udostępniona w ramach realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
Witryna dostępna jest pod adresem: http://bip.ops.ug.sokoly.wrotapodlasia.pl/
Zachęcam wszystkich do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach
Grażyna Antończuk