Informacja z przebiegu konkursu ,,Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły” w roku 2017

Jak corocznie w Gminie Sokoły zorganizowany został konkurs ,,Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły”.

W roku 2017 do udziału w konkursie zgłoszono następujące gospodarstwa domowe:

w kategorii zagroda:

Bożena Łapińska – Roszki Sączki 5, 18-218 Sokoły (zagroda)

w kategorii posesja:

1) Danuta Malinowska – ul. Solidarności 19, 18-218 Sokoły (posesja);

2) Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 2 – Stare Racibory 4, 18-218 Sokoły (posesja);

Zgłoszenie Pani Bożeny Łapińskiej zam. w Roszkach Sączkach 5 w kategorii najpiękniejsza zagroda jest jedynym w tej kategorii, co zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sokoły uniemożliwia przeprowadzenie konkursu w tej kategorii.

W dniu 13.07.2017 roku komisja konkursowa w składzie

1) przedstawiciel Rady Gminy Sokoły – Hanna Maria Kurzyna;

2) przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Halina Kamińska;

3) przedstawiciel sołtysów – Elżbieta Jamiołkowska;

4) przedstawiciel Urzędu Gminy Sokoły – Cezary Czarkowski;

dokonała oględzin zgłoszonych do konkursu posesji i po przeanalizowaniu wyników postanowiła przyznać wszystkim uczestnikom pierwsze miejsca oraz nagrody rzeczowe o wartości 500 zł.

Galeria zdjęć