21 Styczeń 2019    |    Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

Urząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
tel.: 86 476-30-10
fax: 86 219-41-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Godziny pracy Urzędu
7:30 - 15:30
Nr konta: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Jesteś tutaj: HomeNowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Od 17 czerwca 2017 roku obowiązuje ustawa z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega od tego dnia znowelizowanym przepisom. Niesie to za sobą sporo zmian, w szczególności dla osób fizycznych które od dnia 17 czerwca 2017 r. nie będą już mogły z taką łatwością usuwać drzew z własnych nieruchomości.

Kluczową zmianą dotyczącą wszystkich mieszkańców Gminy jest obowiązek zgłoszenia Wójtowi zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną, jeżeli jego obwód, mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
Zgłoszenie o wycince drzew powinno zawierać:
• imię i nazwisko wnioskodawcy;
• oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte (adres, nr geodezyjny działki, obręb);
• rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 
W terminie 21 dni od wpływu zgłoszenia pracownik Urzędu musi dokonać oględzin i sporządzić protokół, który powinien zawierać nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia ustalony na wysokości  5 cm. W ciągu 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli takowy sprzeciw nie zostanie wniesiony, osoba fizyczna która zgłosiła zamiar usunięcia, może w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia to drzewo usunąć. Po przekroczeniu wspomnianego terminu 6 miesięcy należy ponownie zgłosić zamiar usunięcia drzewa. Trzeba jednak pamiętać, że za dzień wniesienia sprzeciwu uważa się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej. Oznacza to w praktyce, że należy wstrzymać się z usunięciem drzewa parę dni aby mieć pewność, że takowa decyzja nie została wysłana w ostatnim dniu 14-sto dniowego terminu.
Istotny jest fakt, iż jeżeli w terminie 5 lat od dnia dokonania oględzin wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo na właściciela nieruchomości nałożony zostanie w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewo.
Ponadto bez względu na stan własności nieruchomości, usunięcie złomu lub wywrotu może nastąpić przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. W przypadku samodzielnego usuwania złomu lub wywrotu może to nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy i po dokonaniu oględzin przez pracownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Promocji. Z oględzin sporządzany jest protokół. Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne mogą jedynie usuwać drzewa spełniające ustawowe definicje:
• wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej;
• złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej.
Usuwanie drzew które nie spełniają wspomnianych kryteriów, nawet jeżeli zostały uszkodzone w wyniku działania siły wyższej może nastąpić jedynie na zasadach ogólnych.
W dalszym ciągu nie zachodzi obowiązek zgłaszania czy występowania o zgodę na usunięcie krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 oraz usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy lub pomimo sprzeciwu Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia, w przypadkach gdy jest ono wymagane obarczone będzie administracyjną karą pieniężną którą wymierza Wójt Gminy.
 
W załączeniu:
Józef Zajkowski
Wójt Gminy Sokoły
 

czyste powietrze2

PPEcen

ceidg


logo-ostrzezenie

kowr-logo

parafiaSokoly