28 Maj 2018    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Urząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
tel.: (86) 476-30-10
fax.: (86) 476-30-12
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Godziny pracy Urzędu
7:30 - 15:30
Nr konta: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Jesteś tutaj: HomeBADANIA ARCHEOLOGICZNE W GMINIE SOKOŁY – podsumowanie

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W GMINIE SOKOŁY – podsumowanie

Dnia 28 marca 2017 r. w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach odbyła się konferencja podsumowująca badania archeologiczne przeprowadzone przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prace archeologiczne odbywały się w Gminie Sokoły w miejscowości Waniewo na terenie tzw. zamczyska na rozlewiskach Narwi w latach 2009, 2014 i 2016.

Badania wykopaliskowe wykonywano z inicjatywy Wójta Gminy Sokoły – Józefa Zajkowskiego na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy PAN a władzami gminy Sokoły, miasta Choroszcz i Narwiańskiego Parku Narodowego.
Źródła historyczne dzielą się na materialne i niematerialne. Wśród źródeł materialnych wyróżnia się źródła pisane – zawierające utrwalona informację – oraz źródła niepisane – rzeczowe. Źródła pisane utwierdzane są źródłami niepisanymi, a w szczególności przez wykopaliska archeologiczne.
W celu potwierdzenia historycznych wartości Waniewa i przeprawy mostowej zostały przeprowadzone badania, które potwierdziły istnienie obiektu w miejscowej tradycji.
Pan Wojciech Bis – z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie przedstawił wyniki badań w poszczególnych latach. W roku 2009 badania wykopaliskowe umożliwiły odsłonięcie bruku, reliktów konstrukcji drewnianych i zabytków takich jak: naczynia ceramiczne, kafle, naczynia szklane, wyroby metalowe. W roku 2014 odsłonięto kolejne partie bruku, narożnik drewnianego budynku, podstawę pieca grzewczego. Pozyskano również zabytki ruchome, głównie fragmenty naczyń, kafle, kości zwierzęce. Trzeci sezon prac w 2016 r. przyniósł najwięcej informacji o drewnianej zabudowie zamku. Odsłonięto zarysy kilku pomieszczeń we wnętrzu dużego budynku mieszkalnego – jak stwierdził naukowiec – umożliwiło to określenie prawdopodobnej wielkości i konstrukcji. Po zakończeniu prac terenowych wykonano konserwację i rekonstrukcję zabytków i wybranych naczyń.
Wszystkie pozyskane przedmioty pochodzą z pierwszej połowy XVI wieku – czyli od powstania strażnicy radziwiłłowskiej do jej spalenia. 
Pani Magdalena Bis przedstawiła prezentację nt. „Co wiemy o zamku Gasztołdów w Tykocinie dzięki badaniom archeologicznym?”.
Źródła kultury materialnej są cenne nie tylko dla poznania historii waniewskiego zamku, ale w zestawieniu z zabytkami pozyskanymi z innych obiektów, funkcjonujących w tym samym czasie, pozwalają poznać obraz życia na pograniczu polsko-litewskim.
„Zamczysko” wzbudza zainteresowanie turystów i okolicznych mieszkańców, stanowi teren bardzo cenny dla badaczy.  Mamy nadzieję, na kontynuowanie prac w przyszłości.
Temat został przedstawiony również na XIX Sesji Rady Gminy Sokoły odbywającej się tego samego dnia. Podsumowanie badań miało miejsce również w audycji radiowej Radia Białystok oraz w Telewizji Polskiej.
 
 
Agnieszka Kurzyna
CKB w Sokołach
 

PPEcen

ceidg


logo-ostrzezenie

kowr-logo

parafiaSokoly