Informacja o zmianie wysokości składki KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku  informuje, że  uchwałą nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lutego 2012 r. miesięczna składka  na  ubezpieczenie  wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2012 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu (pozostaje bez zmian). Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. stanowić będzie 10% obowiązującej emerytury podstawowej (od 1 marca 2012 r. - 799,18 zł), tj. 80,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej   50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie: - 12% emerytury podstawowej tj. 96,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, - 24% emerytury podstawowej tj. 192,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar  użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, - 36% emerytury podstawowej tj. 288,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, - 48% emerytury podstawowej tj. 384,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za II kwartał upływa z dniem 30 kwietnia 2012 r.

 

Iwona Nagórka
Inspektor OR KRUS w Białymstoku