Ogłoszenie o zbiórce mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych opon

Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych opon