Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2014 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Sokoły na II półrocze 2014 r.