Debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Sokoły