Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z okazji obchodów 10 - lecia Polski w UE pt. „10 lat Polski w UE przez pryzmat inwestycji lokalnych”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy Sokoły do udziału w konkursie plastycznym, organizowanym z okazji obchodów 10-lecia Polski w UE.

Prace konkursowe muszą być inspirowane inwestycjami lokalnymi, jakie pojawiły się w gminie, a były finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych.

Technika wykonania prac: dowolna.

Prace, składane u dyrektora szkoły, na odwrocie muszą zawierać informacje: imię i nazwisko autora pracy; wiek autora pracy; nazwę i adres szkoły.

Termin składania prac na konkurs mija 01 czerwca 2014 r.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum gminy Sokoły.

Nagrody: cenne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w obu grupach wiekowych (tablet, aparat fotograficzny, zegarek); publikacja prac na stronie internetowej.

Izabela Sagan
Główny Specjalista ds. Komunikacji Społecznej
Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Berensona 32 F
03 - 287 Warszawa