SPAWACZ – POSZUKIWANY ZAWÓD NA RYNKU PRACY

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Łapach realizowany jest kolejny dzień bezpłatnego kursu zawodowego „Spawacz MIG 131”. W szkoleniu uczestniczy dziesięciu młodych bezrobotnych mężczyzn, nieaktywnych zawodowo, nieuczących się w wieku od 18-25 lat z wykształceniem ponadgimnazjalnym. Celem szkolenia jest nabycie przez kursantów wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu spawalnictwa elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych. Program zajęć jest bardzo bogaty i opracowany w taki sposób, aby przygotować uczestników kursu do egzaminu spawania metodą MIG - 131 zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie czynności omawiane i demonstrowane przez wykładowcę na zajęciach teoretycznych, następnie są samodzielnie wykonywane przez uczestników kursu na spawalni przy odrębnych miejscach spawalniczych. Praktyka jest bardzo ważnym elementem, aby udoskonalić umiejętności spawania, dlatego uczestnicy w ramach kursu oprócz zajęć praktycznych na spawalni, mają zapewnioną 30 godzinną praktykę zawodową u pracodawcy. Beneficjenci są objęci wsparciem doradcy zawodowego, który ukierunkowuje i przygotowuje młodzież do wejścia na rynek pracy podczas zajęć grupowych i indywidualnych. Po odbytym kursie i zdanym egzaminie państwowym beneficjenci uzyskają Książeczkę Spawacza, certyfikat w danej metodzie wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe oraz certyfikat uczestnictwa w projekcie OHP jako realizator usług rynku pracy wydany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Nabyte kwalifikacje zawodowe zwiększą szansę uczestników projektu na rynku pracy i ułatwią podjęcie pierwszej pracy zawodowej.

Emilia Porowska
specjalista ds. szkoleń
 

Uczestnicy kursu podczas zajęć praktycznych na spawalni.