Konkurs „Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza”

Uczennice Zespołu Szkół w Sokołach, pod opieką nauczycieli bibliotekarzy, wzięły udział w III edycji regionalnego konkursu „Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza”. Celem przedsięwzięcia było pokazanie, jak w naszym regionie żyją obok siebie ludzie różnych kultur, religii i narodowości – w nawiązaniu do historii lub w kontekście teraźniejszym. Nasz Wielki Rodak – Jan Paweł II, błogosławiony, a niedługo już święty, pisał w książce „Pamięć i tożsamość”: „Polska to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie”.

Zanim dziewczyny przystąpiły do działania, dzięki możliwościom Internetu, zapoznały się więc z różnorodnością województwa podlaskiego. To była ciekawa lekcja tolerancji. Następnie przyswojone wiadomości wykorzystały w praktyce, zwracając uwagę na jedność Podlasian. 

Powstały dwie prace literackie oraz jedenaście plastycznych. Pokazano je społeczności uczniowskiej w czytelni Zespołu Szkół w Sokołach, a także społeczności lokalnej: w dniach 24 – 29 marca br. w Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły, a  30 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach podczas spotkania „Czy Polska potrzebuje bohaterów takich, jakimi byli Ryszard Kukliński i żołnierze wyklęci”.

Na zdjęciu uczennice z zaciekawieniem oglądają prace swoich koleżanek w czytelni szkolnej.

Na zdjęciu wystawa prac w Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły.

Na zdjęciu wystawa prac uczennic z Zespołu Szkół w Sokołach zaprezentowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach.
 
Katarzyna Zdrodowska
Biblioteka ZS w Sokołach