Spotkanie informacyjne "Fudusz Inicjatyw Obywatelskich"

Dnia 20 lutego 2014 roku w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z udziałem ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas spotkania zaprezentowany został nowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz zasady ubiegania się o dotację w ramach Programu w 2014 roku.

Mając na uwadze dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z informacją o zasadach Programu informuję, iż na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się relacja video ze spotkania.

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego
do Spraw Organizacji Pozarządowych
Sylwia Rawinis