Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku 2013

Wojewoda Podlaski ogłosił kolejną, piątą edycję konkursu Inicjatywa Społeczna Roku.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które prowadzą działalność na rzecz lokalnej społeczności, aktywizują najbliższe środowisko, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, kształtują zasady współżycia społecznego oraz integrują lokalną społeczność.

Zgłoszenia należy przesyłać do 16 marca.

Szczegółowe informacje w załączonej ulotce informacyjnej i na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 

Ulotka informacyjna